Archive for the ‘save’ Tag

Gushungo Talks to van-Tsvangisen

Joke of the year contender…………..its a pity i cant translate it into english the humour will go away.

MT: “Mhoro Gushungo” RG: Mhoroi Save” MT: “Zvarema ka izvi?” RG: “Rume rimwe harikombi churu” MT: “Chara chimwe hachitswanyi inda” RG: “Waita basa wasaina” MT: “Ndanga ndichida kumbokupfidzisa” RG: “Usadaro mumwe wangu mangwana ndiwewo” MT: “Saka unoda package here?” RG: “Chero zvamareva, Save” MT: “ Ko Dynamos wakaiwona here?” RG: “Bhora futi mazuvano?” MT: “Eeh?” RG: “Kuona bhora rugare” MT: “Kuti zvasvika kupi? RG: “Vhunza mai Bona.” MT: “Zvichapera hazvo.” RG: “Ndinovimba kudaro” MT: “Ko Passport yangu?” RG: “Uchapuwa hako kana wotonga.” MT: “Nemhaka yei?” RG: “Ndaitya kuti unozonditiza wondisiira nyika iyi ndoga.” MT: “Iwe zvawakainda muMoza wakainda nepassport?” RG: “Hee hee! Unoti guma-guma Tangwena taimudii?” MT: “Eeh” Mbeki: “Gushungo, I told you he will sign.” RG: “Thanks Thabo. I owe you a farm.” MT: “Chinja Maitiro Gushungo.” RG: “Chakabaya chikatyokera.” MT: “Manje isu kuMDC, tinoti: mhunzwa unotumburwa nomumwe munzwa!” RG: “ Ngatiite braai ka paweekend.” MT: “Ndichaiziva here nyama?” Mbeki: “I will send some chakalaka wors!” Archbishop Ndlovu: “Ngatitsunzunyei tinamate” MT: “Handitsunzunyi kana Gushungo vari padhuze” Mbeki: “Wait bishop. I can draft another MOU for them to pray.” Archbishop: “Eeh. Zvakaoma sokunamata!”

Advertisements